FAQ  
    
OM OS

71 99 57 84

hverdage kl. 9 - 17


Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en skriftlig redegørelse for en boligs tilstand. Tilstandsrapporten er et godt redskab for både køber og sælger.

Hvad indeholder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport indeholder en undersøgelse af, om der er skader på boligen, såsom brud, utætheder, skævheder, svækkelse af konstruktioner og ødelagte flader. Alle disse skader kategorises efter deres grad af alvorlighed.

Hvad koster en tilstandsrapport?

Hos Boliga Tilstandsrapport tilbydes en pakke med tilstandsrapport, energimærke og el-rapport samlet. Normalt kan de tre ting koste op til 20.000 kr. samlet, men Boligas pris for alle tre produkter er 10.195 kroner.

Er det lovpligtigt at få lavet en tilstandsrapport?

Det er helt frivilligt, om man vil have lavet en tilstandsrapport, og det er dermed ikke lovpligtigt. Dog er det en rigtig god idé at få udarbejdet en rapport alligevel.

Hvorfor er det en god idé at få lavet en tilstandsrapport?

Der er flere gode grunde til at få udarbejdet en tilstandsrapport. En tilstandsrapport fritager dig fra dit 10-årige sælgeransvar, giver dig mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring og gør det lettere for dig at finde en køber til din bolig. En tilstandsrapport er lavet af en fagmand, som har mulighed for at opdage potentielle fejl og mangler, som køber eller sælger ikke selv har nogle forudsætninger for at opdage.

Hvornår skal man have lavet en tilstandsrapport?

Det er en god idé at få lavet tilstandsrapporten (og el-rapporten), når du sætter dit hus til salg. Det er lovpligtigt at have energimærket, før man kan sætte sin bolig til salg, og eftersom Boliga tilbyder en pakkepris for energimærket samt el- og tilstandsrapport, kan det lige så godt betale sig at bestille alle tre ting samtidigt. Hvis man er bange for, at salgstiden på huset bliver lang, kan man købe en pakke med fornyelse på tilstandsrapporten. Som oftest vil køber gerne se både el- og tilstandsrapporten, inden de skriver under, og begge rapporter skal også til for, at man kan tegne en ejerskifteforsikring. Det er altså klogt at have de to rapporter ordnet tidligt i salgsfasen.

Hvor længe gælder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport gælder i seks måneder.

Hvem laver en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporter kan kun udarbejdes af byggesagkyndige, altså byggeteknisk uddannede personer. Den byggesagkyndige, som udfører boligtilsynet, er beskikket af By-, Bolig- og Landdistrikter. Hvis ikke rapporten er lavet af en beskikket byggesagkyndig, gælder den ikke.

Skal man have en tilstandsrapport ved salg af andelsbolig?

Det er ikke lovpligtigt at få lavet en tilstandsrapport ved salg af andelsbolig, og det kan sjældent betale sig at få det gjort. Hvis man bor i en mindre etageejendom, kan det måske betale sig at få en tilstandsrapport udarbejdet. Bor man derimod i en større ejendom, giver det ikke nogen mening, da det er nødvendigt at få rapporten lavet for hele ejendommen, og det kan blive meget dyrt.

Skal man have en tilstandsrapport ved salg af ejerlejlighed?

Det er ikke lovpligtigt at få lavet en tilstandsrapport ved salg af ejerlejlighed, og det kan sjældent betale sig at få det gjort. Hvis man bor i en mindre etageejendom, kan det måske betale sig at få en tilstandsrapport udarbejdet. Bor man derimod i en større ejendom, giver det ikke nogen mening, da det er nødvendigt at få rapporten lavet for hele ejendommen, og det kan blive meget dyrt.

Hvad koster det?

Se nedenstående priser for vores forskellige pakker på huse op til 199 m2. For yderligere info, ring til vores kunderservice eller bliv kontaktet.

Komplet Pakke: Tilstand, EL-Rapport og Energimærke 10.195 kr.
Tilstandsrapport + EL-Rapport 7.495 Kr.
Energimærke (Ejendomme < 300 m2) 4.800 kr.
Tilstandsrapport + Energimærke 7.495 kr.

Hvad vi også kan hjælpe med?

Med Boliga Tilstandsrapport kan du få alle de nødvendige rapporter i forbindelse med salg af en ejendom, så du er dækket helt ind. Læs mere om vores andre services her: