FAQ  
    
OM OS

71 99 57 84

hverdage kl. 9 - 17

Hvad er et energimærke?

Energimærkningsrapport eller energimærket er en vurdering af en ejendoms energimæssige stand, og så giver den et indblik i, hvor der er mulighed for energibesparelser.

Et energimærke består nemlig af to dele. Der er dels en vurdering af, hvor store energiudgifter boligen har til eksempelvis olie, gas, fjernvarme, el og vand, dels er der et besparelsesforslag, der viser, hvilke forbedringer det kan betale sig at gennemføre på ejendommen.

Hvem skal have en energimærkning?

Det skal langt de fleste bygninger, der benyttes til beboelse. Det gælder altså også nybyg, andelsboliger, lejeboliger og erhvervslokaler. Er der tale om en ejerlejlighed eller en andelsbolig i et etagebyggeri, udarbejdes energimærkningen for hele ejendommen.

Det er sælger/overdragers pligt at køber får energimærkningen at se, inden en aftale om køb indgås, og energimærket skal udfærdiges, før en bolig kan sættes til salg.

Hvorfor får man lavet et energimærke?

Energimærket bliver lavet for at ejere og eventuelle købere bedre kan vurdere en ejendoms energimæssige stand.

Undersøgelser viser, at omkring 40 procent af samfundets energiforbrug er bundet i bygninger. Derfor kan der være mange penge og ressourcer at spare, hvis man ser nærmere på og forbedrer en ejendoms energiforbrug.

Der er også andre grunde til at energirenovere. For ikke alene er det bedre for miljøet – der vil ofte også kunne spares penge. Typisk bliver indeklimaet desuden bedre, når man energirenoverer, og så øger det boligens værdi den dag, du måtte vælge at sælge den.

Det er lovpligtigt at få lavet en energimærkning, og derfor skal alle boliger i Danmark energimærkes i forbindelse med et salg.

Hvad kan man bruge et energimærke til?

Et energimærke giver dig svar på flere aspekter:

  • Hvordan er boligens energimæssige stand
  • Hvor kan man eventuelt begynde ved vedligeholdelse af en ejendom, og hvor trænger ejendommen mest
  • Hvor store økonomiske omkostningerne venter der, hvis ejendommen skal leve op til energimærket. Dermed opnås der et bedre grundlag til at træffe en beslutning omkring energirenovering
  • Den giver en gennemsigtighed ved et køb eller et salg af en ejendom

Hvad kan man energirenovere?

I energimærkningen kan man finde konkrete forslag til tiltag, der kan forbedre den enkelte ejendoms energieffektivitet.

Ofte vil der være renovering af fx tag- og loftskonstruktioner, facader, vinduer, døre, gulve og kældre. Det kan også være ved ventilation og varmeinstallationer, der er penge at spare.

Læs mere på business.dk om, hvilke boligforbedringer der kan spare dig penge.

Mærkningsskalaen går fra A til G. Hvad betyder de forskellige niveauer?

Energimærkningen er en måde, hvorpå man har forsøgt at gøre husets energimæssige stand let overskueligt og let forståelig.

Mærkningen går fra A1, A2, B, C til G, hvor A1 er det mest energieffektive og G er det mindst effektive.

Mærkningen er også kendt fra hårde hvidevarer og andet elektronik.

Kan man klage over energimærkningen?

Ja, det kan man godt. Hvis man ønsker at klage over energimærkningsrapporten, kan man gøre det, indtil rapporten er et år gammel.

En klage kan indgives af ejer, ejerforening – herunder andels- og anpartshaverforening – samt køber eller erhverver af en energimærket ejendom eller lejlighed. Lejere har ikke klageret.

Man skal sørge for, at rapporten er lavet af et certificeret energimærkningsfirma. Klagen skal i første omgang indgives til det firma, der har udarbejdet mærkningen. Firmaet er herefter forpligtet til at svare på klagen inden en måned. Klagen skal indgives på et klageskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen. Du kan finde skemaet her: KLAGESKEMA 1

Hvis klageren endnu ikke er tilfreds, kan afgørelsen påklages til Energistyrelsen inden fire uger, fra man har modtaget svar fra firmaet. Du finder det skema, der skal bruges ved denne klage, her: KLAGESKEMA 2.

Hvad koster et energimærke?

Se nedenstående priser for vores forskellige pakker på huse op til 199 m2. For yderligere info, ring til vores kunderservice eller bliv kontaktet.

Komplet Pakke: Tilstand, EL-Rapport og Energimærke 10.195 kr.
Tilstandsrapport + EL-Rapport 7.495 Kr.
Energimærke (Ejendomme < 300 m2) 4.800 kr.
Tilstandsrapport + Energimærke 7.495 kr.

Hvad vi også kan hjælpe med?

Med Boliga Tilstandsrapport kan du få alle de nødvendige rapporter i forbindelse med salg af en ejendom, så du er dækket helt ind. Læs mere om vores andre services her: