71 99 57 84

hverdage kl. 9 - 17

Hvad er en energimærkningsrapport?

En energimærkning er en vurdering af boligens energimæssige tilstand. I energimærkningen kan man se, hvor der er mulighed for energibesparelser.

Mærkningen består af to dele.

Dels en vurdering, der viser hvor store energiudgifter, boligen har - for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.

Dels et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan betale sig at gennemføre på boligen.

Hvem skal have lavet en energimærkning?

Det skal langt de fleste bygninger, der benyttes til beboelse. Det gælder også nybygninger, andelsboliger, lejeboliger og erhvervslokaler.

Hvis der er tale om en ejerlejlighed eller en andelsbolig i et etagebyggeri, så udarbejdes energimærkningen for hele ejendommen. Det er sælger/overdragers pligt at køber får energimærkningen at se, inden en aftale om køb indgås.

Hvorfor får man lavet en energimærkningsrapport?

Man får lavet vurderingerne for bedre at kunne vurdere ejendommen. Mellem 30 og 40 procent af samfundets energiforbrug er bundet i bygninger, så der er mange penge/ressourcer at spare ved at se på en ejendoms energiforbrug. Både i forbindelse med køb af ny bolig, men i særdeleshed også i forbindelse med vedligehold eller at der skal bygges nyt.

Der er også andre gode grunde til at energirenovere. Udover at vores fælles klima har hårdt brug for, at vi tænker mere miljørigtigt og at du umiddelbart ville kunne spare penge, ved at følge energirådene i en energirapport, så bliver indeklimaet også bedre af, at du energirenovere. Endelig øger det selvsagt også din boligs værdi, den dag du måtte vælge at sælge den. Den bliver ganske enkelt mere attraktivt.

Energimærkningen er lovpligtigt. Det har det været siden 1997. Alle boliger i Danmark skal energimærkes i forbindelse med et salg.

Da loven blev vedtaget i sin tid, var det for at gøre husets energimæssige tilstand synlig for køberen. Man håbede på den måde, at man kunne gøre ejendommens ejers motivation større for at gennemføre energiforbedringer.

Siden loven blev vedtaget første gang, er den blevet strammet af nogle omgange. Senest i 2010, hvor Folketinget vedtog at alle huse skal have et gyldigt energimærke, før de kan annoncerer et salg.

Hvad kan man bruge en energimærkningsrapport til?

En energimærkningsrapport giver dig svar på flere ting:

  • Hvordan boligens energimæssige stand er.
  • Du får en vifte af ideer til, hvor du kan starte, når du skal i gang med at vedligeholde din ejendom. Hvor trænger det mest?
  • Du får et grundlag at træffe din beslutning på, da du får en fornemmelse af, hvor stor en økonomisk omkostning, der venter dig, hvis boligen skal leve op til energirapporten.
  • Den giver en gennemsigtighed ved et køb/salg.

Hvad vinder man ved at gøre sin bolig mere energivenlig?

Først og fremmest kan man ofte spare en del penge ved at sikre, at den ejendom man bor i eller står overfor at skulle købe er ordentlig isoleret.

De fleste kender utvivlsomt det at være et sted, hvor det trækker ind. Også selvom man synes, man har lukket både døre og vinduer. Hvis det er tilfældet, så skyldes det ofte, at der er noget galt med isoleringen. Hvis der kommer kold luft ind, så skal der bruges mere varme til at varme rummet op. Det er spild af både penge og vores fælles ressourcer.

Når det gælder bæredygtigt byggeri, har udviklingen siden de første energikriser i 1970’erne været anselig. I dag bygger man såkaldte nulenergiboliger eller passivhuse med minimalt energiforbrug. Det er dyrt at bygge passivhuse, men kan godt betale sig, da varmeregningen i den slags boliger er meget lille.

Men der er også penge at spare ved almindeligt byggeri - og både i nye og gamle bygninger.

Her giver energimærkningen først og fremmest et overblik over en boligs energieffektivitet og dermed også, hvor dyr den vil være i varme og el. Mærkningen fortæller om bygningens kvalitet – ikke om hvordan ejernes forbrugsmønster er, eller om det er varmt eller koldt klima for tiden.

Derudover indeholder energimærkningen konkrete forslag til energibesparende tiltag, der kan forbedre bygningens energieffektivitet.

Energimærket er lovpligtigt i forbindelse med handel, og formålet med energimærkningen er primært at fremme energibesparelser i bygninger.

Mærkning udføres af et certificeret energifirma, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Hvad kan man energirenovere?

Du kan med fordel kigge på, om du skal have renoveret følgende ting: Tag- og loftskonstruktioner. Facader, vinduer, døre, gulve, kældre.

Det kan også være en god idé, at du får set på ventilation og varmeinstallationer.

Mærkningsskalaen går fra A til G. Hvad betyder de forskellige niveauer?

Energimærkningen er en måde, hvorpå man har forsøgt at gøre husets energimæssige stand let overskueligt og let forståeligt.

Mærkningen går fra A1, A2, B, C til G, hvor A1 er det mest energieffektive og G er det mindst effektive.

Mærkningen er især kendt fra hårde hvidevarer og andet elektronik.

Kan man klage over energimærkningen?

Ja, det kan man godt. Hvis man ønsker at klage over energimærkningsrapporten, så kan man gøre det indtil rapporten er et år gammelt.

En klage kan indgives af ejer, ejerforening, herunder andels- og anpartshaverforening, og køber eller erhverver af en energimærket ejendom eller lejlighed. Lejere har ikke klageret.

Man skal sørge for, at rapporten er lavet af et certificeret energimærkningsfirma. Klagen skal i første omgang indgives til det firma, der har udarbejdet mærkningen. Firmaet er herefter forpligtet til at svare på klagen inden en måned. Klagen skal indgives på et klageskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen. Du kan finde skemaet her: KLAGESKEMA 1

Hvis klageren endnu ikke er tilfreds, så kan afgørelsen påklages til Energistyrelsen inden fire uger fra man har modtaget svar fra firmaet. Du finder det skema, der skal bruges ved denne klage, her: KLAGESKEMA 2.

Hvad koster det?

Se nedenstående priser for vores forskellige pakker på huse op til 299 m2. For yderligere info, ring til vores kunderservice eller bliv kontaktet.

Komplet Pakke: Tilstand, EL-Rapport og Energimærke

8.995 kr.

Tilstandsrapport + EL-Rapport

6.949 Kr.

Energimærke (Ejendomme < 300 m2)

4.800 kr.

Tilstandsrapport + Energimærke

7.495 kr.

Komplet Pakke: Tilstand, EL-Rapport og Energimærke

8.995kr.

Tilstandsrapport + EL-Rapport

6.949Kr.

Energimærke (Ejendomme < 300 m2)

4.800kr.

Tilstandsrapport + Energimærke

7.495kr.