71 99 57 84

hverdage kl. 9 - 17

Hvad er en EL-Rapport?

For at du kan tegne en ejerskifteforsikring har det siden 1.maj 2012 været at krav, at der foruden en tilstandsrapport også udarbejdes en EL-Rapport, idet elektricitet forårsager mange brande og elektricitetsrådet konstaterede alvorlige og potentielt farlige fejl i 8 ud af 10 boliger. Disse fejl ville kunne føre til brand.

Det er muligt at udarbejde en EL-Rapport for alle typer ejerboliger, altså enfamilieshuse, ejerlejligheder, sommerhuse og nedlagte landbrug. En EL-Rapport kan først udarbejdes, når en autoriseret el-installatør har besigtiget og synet ejendommen i et eleftersyn.

Den autoriserede el-installatør skal være tilknyttet et firma, der er autoriseret til at udføre EL-Rapporter. El-installatøren skal skrive rapporten på et bestemt skema, der er særligt udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen.En EL-Rapport indebærer følgende besigtigelser:

 • besigtigelse af alle synlige elinstallationer
 • besigtigelse af antallet af installationer, stikprøver af stikkontakter, udtag til lamper, afbrydere og andet.
 • besigtigelse af fejlstrømsafbryder
 • besigtigelse af el-tavle
 • besigtigelse af lavvoltsinstallationer

Karakterskalaen for EL-Rapporten

Der findes en karakterskala for eleftersynsrapporter som den autoriserede el-installatør benytter, når der foretages eleftersyn af ejendommen.

Karaktererne er udtryk for hvilken stand ejendommens er i.

 • IB = Ingen bemærkninger
 • K0 = Praktisk eller kosmetisk mangel
 • K1 = Ulovligt forhold, som dog ikke umiddelbart er farligt eller påvirker funktionsdygtigheden
 • K2 = Ulovligt forhold, som på længere sigt kan være farligt eller påvirke funktionsdygtigheden i en mindre eller afgrænset del af installationen. Der er en mindre potentiel risiko for personskade eller brand
 • K3 = Ulovligt forhold, som nu eller på kortere sigt kan være farligt og påvirke funktionsdygtigheden i en væsentlig eller omfattende del af installationen. Der er en større potentiel risiko for personskade eller brand
 • UN = Bør undersøges nærmere

Installationer, der ikke er synlige, som fx ledninger over et nedhængt loft, installationer uden for selve bygningen, hårde hvidevarer og andre brugsgenstande gennemgås ikke i forbindelse med eleftersynet og medtages ikke i eleftersynsrapporten, ligesom den heller ikke tager stilling til, om installationerne er tidssvarende. Eleftersynsrapporten er gyldig i 1 år.

Hvad koster det?

Se nedenstående priser for vores forskellige pakker på huse op til 299 m2. For yderligere info, ring til vores kunderservice eller bliv kontaktet.

Komplet Pakke: Tilstand, EL-Rapport og Energimærke

8.995 kr.

Tilstandsrapport + EL-Rapport

6.949 Kr.

Energimærke (Ejendomme < 300 m2)

4.800 kr.

Tilstandsrapport + Energimærke

7.495 kr.

Komplet Pakke: Tilstand, EL-Rapport og Energimærke

8.995kr.

Tilstandsrapport + EL-Rapport

6.949Kr.

Energimærke (Ejendomme < 300 m2)

4.800kr.

Tilstandsrapport + Energimærke

7.495kr.