FAQ  
    
OM OS

71 99 57 84

hverdage kl. 9 - 17

1. Firma
Boligeftersyn P/S
Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal
2100 København Ø.

CVR-nr.: 35047301
Mail: [email protected]
Tlf: +45 35 36 07 96

2. Ordrebekræftelse
Når Boligeftersyn P/S har modtaget kundens ordre, fremsendes en ordrebekræftelse til kunden. Det vil fremgå af ordrebekræftelsen, hvilket produkter/ydelser kunden har købt og den aftalte pris for disse.

3. Fortrydelsesret
Kunden har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen begynder at løbe den dag, hvor kunden har foretaget en bestilling på www.boligeftersyn.dk, via telefon eller tredjepart.
Ønsker kunden at gøre brug af fortrydelsesretten, skal kunden give Boligeftersyn P/S skriftlig besked på mail til [email protected] inden udløbet af de 14 dage. Boligeftersyn P/S vil herefter sende kunden en bekræftelse på modtagelse af fortrydelsen.

Har Boligeftersyn P/S, efter aftale med kunden, besigtiget ejendommen inden udløbet af de 14 dage bortfalder fortrydelsesretten 24 timer før besigtigelsen, jf. betingelse 4. Kunden er således indforstået med, at fortrydelsesretten ikke kan påberåbes efter besigtigelsen af ejendommen.

4. Aftale om besigtigelsestidspunkt
Indgåelse af aftale om besigtigelsestidspunkt på kundens/sælgers ejendom sker via telefonisk kontakt eller via Boligeftersyn P/S automatiske bookingsystem. Kunden modtager altid en mailbekræftelse af det aftalte tidspunkt efter aftalen er indgået. Boligeftersyn P/S tager forbehold for forkerte kontaktoplysninger bl.a. forkerte mailadresser, fejl i kontaktperson eller lign.

Idet konsulentens besigtigelser og kørselsafstande kan variere, vil det aftalte besigtigelsestidspunkt være forbundet med mindre usikkerhed ift. konsulentens fremmøde. Som udgangspunkt forbeholder Boligeftersyn P/S sig retten til at den aftalte tid for besigtigelse kan variere med +/- 1 time.

5. Aflysning
Når tidspunkt for besigtigelse er aftalt, skal eventuel aflysning foretages direkte til vores kundeservice, senest 24 timer i hverdage inden det aftalte tidspunkt for besigtigelsen. Aflysningen kan foretages til [email protected] eller på tlf. +45 35 36 07 96. Aflyser kunden ikke 24 timer før besigtigelsestidspunktet, forbeholder Boligeftersyn P/S sig retten til at opkræve et gebyr på kr. 1.000,- inkl. moms.

6. Forgæves kørsel
Såfremt kunden ikke er til stede på ejendommen på det aftalte tidspunkt, forbeholder Boligeftersyn P/S sig retten til at opkræve et gebyr for forgæves kørsel på kr. 1.000,- inkl. moms.

7. Ansvarsfraskrivelse
Boligeftersyn P/S rådgiver ikke kunden om udbedringer af forhold nævnt i rapporterne samt omfanget heraf. Boligeftersyn P/S er således ikke ansvarlig for tredjeparter, der har rådgivet herom.

8. Produkt
Aftalen omfatter energimærkning, tilstandsrapport og el-eftersynsrapport, automatmærke, førsynsrapport (kladde) og lign. i henhold til gældende retningslinjer i håndbøgerne for henholdsvis energikonsulenter, beskikkede byggesagkyndige samt autoriserede el-installatørvirksomheder.
Udarbejdelse af bygningsrapporter sker i overensstemmelse med vilkårene i “Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 89”.

Det er kundens ansvar, at konsulenten har adgang til alle dele af ejendommen, at adgangsveje er åbne og tilgængelige under besigtigelsen. Såfremt konsulenten under besigtigelsen af ejendommen ikke har adgang til dele heraf (krybekælder, skunkrum, loftrum mv.), er konsulenten ikke forpligtet til at besigtige dette areal og vil i den sammenhæng tage forbehold herfor i rapporterne. Såfremt der er behov for genbesigtigelse eller udarbejdelse af allonge grundet begrænset adgang, forbeholder Boligeftersyn P/S sig retten til at opkræve et gebyr på kr. 1.000,- inkl. moms herfor.

Ved bestilling af tilstandsrapport, energimærke og el-installationsrapport via udvalgte samarbejdspartnere, har kunden mulighed for at få adgang til LOGIQ, hvor tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og energimærkninger uddybes og illustreres. Hvis kunden ønsker at benytte sig af adgangen til LOGIQ, er kunden indforstået med, at den data Boligeftersyn P/S har registreret for kundens ejendom deles med LOGIQ. Boligeftersyn P/S er ikke ansvarlig for det produkt, der udbydes af LOGIQ.

Prisindikation af K2 og K3 skader udføres af Hussyn.Pro ApS (cvr-nr.: 38340476) for Boligeftersyn P/S. Alle henvendelser vedrørende eventuelle fejl, mangler eller generelle spørgsmål til priser o. lign. i prisindikationsproduktet skal rettes til Hussyn.Pro ApS på tlf.: 31 75 11 00 eller mail: [email protected]

9. Levering af produkt
Medmindre andet er aftalt mellem kunden og Boligeftersyn P/S, vil Boligeftersyn P/S levere produktet senest 7 dage efter, at Boligeftersyn P/S har foretaget besigtigelsen af kundens ejendom, medmindre andet er aftalt mellem kunden og Boligeftersyn P/S.

Leverer Boligeftersyn P/S ikke produktet rettidigt, foreligger der forsinkelse. Medmindre forsinkelsen skyldes kundens egne forhold, eksempelvis manglende adgang til ejendommen, aflysning af besigtigelse mv.
Foreligger der forsinkelse som følge af Boligeftersyn P/S’s egne forhold, kan kunden hæve bestillingen omkostningsfrit.

Produkter bestilt på www.boligeftersyn.dk forældes 3 år fra kunden har modtaget ordrebekræftelse.

10. Allonger
Såfremt det er nødvendigt at genbesigtige ejendommen for at udarbejde allonge i forbindelse med f.eks. rimfrost/ sne på tag, og udarbejdelse af allonge ikke er indeholdt i bestillingen, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 1.000,- inkl. moms herfor, såfremt konsulenten er nødt til at besigtige ejendommen igen. Såfremt konsulenten kan godkende udbedringen via billede eller anden dokumentation, og som derfor ikke kræver et genbesøg på ejendommen, opkræves et gebyr på kr. 500,- inkl. moms.

11. Fornyelse (genbesigtigelse)
Tilstandsrapporten udløber efter 6 mdr., el-eftersyn udløber efter 12 mdr., og energimærket udløber efter 10 år. Disse skal derefter fornyes for at være gyldige. Har kunden behov for en fornyelse/genbesigtigelse af rapporter, skal disse bestilles senest 30 dage efter udløbet, medmindre der foreligger særlig aftale om andet.

Såfremt der ikke er genbestilling af rapporten med i den oprindelige bestilling, vil kunden blive opkrævet for udarbejdelse af genbestillingen.

12. Førsyn (udkast til tilstandsrapport eller el-eftersynsrapport)
Ved bestilling af førsyn sendes de færdige produkter til kunden, inden de indberettes til Sikkerhedsstyrelsen. Herved får kunden adgang til at udbedre forhold ved ejendommen, som har givet anledning til anmærkninger i tilstandsrapporten.

Medmindre førsynsrapporten er indeholdt i din bestilling, kan denne som udgangspunkt tilkøbes for kr. 1.000,- inkl. moms.

Førsynet skal konverteres til en endelige tilstandsrapport senest 30 dage efter, at det er fremsendt til kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ved bestilling af et førsyn faktureres det fulde beløb for ordren, selvom den endelige tilstandsrapport ikke er indberettet til Sikkerhedsstyrelsen.

Eksempel:
“Der bestilles førsyn på en tilstandsrapport sammen med energimærke og el-eftersyn. Førsyn på en tilstandsrapport leveres til kunden sammen med energimærke og el-eftersyn. Herefter faktureres det fulde beløb for hele ordren, selvom den endelige tilstandsrapport ikke er leveret endnu.”

13. Betaling
Boligeftersyn P/S benytter sig primært af elektronisk fakturering og online betaling.
Efter levering af en eller flere rapporter modtager kunden en faktura for det/de bestilte produkter sammen med et betalingslink. Kunden skal benytte betalingslinket for at foretage online betaling for produkterne. Er der indeholdt førsyn i kundens bestilling, vil kunden modtage betalingslink ved levering af førsynsrapporter. Betalingen afventer ikke leveringen af de endelige rapporter.

Boligeftersyn P/S modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og Mobilepay samt betaling via Viabill.

Boligeftersyn P/S pålægger ved hver ordre et samlet administrationsgebyr på kr. 49,- inkl. moms, der dækker over sædvanlige administrative omkostninger i forbindelse med ordren og håndtering af manuelle bankoverførsler.

Ønsker kunden at betale faktura på andre måder end via det elektroniske betalingslink, fastholder Boligeftersyn P/S opkrævning af administrationsgebyr.

Betaling til Boligeftersyn P/S forfalder som udgangspunkt 10 dage fra modtaget faktura medmindre anden aftale om forlænget betalingsfrist er indgået med Boligeftersyn P/S.

Manglende betaling medfører, at der påløber 1,5% i rente pr. mdr. regnet fra forfaldsdato. Ved manglende betaling vil Boligeftersyn P/S pålægge et rykkergebyr på kr. 100,- inkl. moms pr. fremsendte rykker til kunden.

Alle beløb er i DKK (Danske kroner) og er inkl. moms.
Boligeftersyn P/S bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle kundens kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at kundens betalingsinformationer ikke kan aflæses.

14. Forlænget betalingsfrist
Kunden kan indgå en særskilt aftale med Boligeftersyn P/S om forlænget betalingsfrist. Denne aftale indgås på særskilte vilkår, der kan udleveres efter forespørgsel. De særskilte vilkår fremgår således ikke af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Er der indgået en særskilt aftale om forlænget betalingsfrist, gælder følgende for årlige omkostninger i procent (ÅOP):
Betalingsfrist på 6 mdr., stiftelsesomkostninger kr. 500,- inkl. moms, rente 0%, ÅOP fra 3% – 20%. Betalingsfrist i 12 mdr., stiftelsesomkostninger kr. 1.000,- inkl. moms, rente 0%, ÅOP fra 3% – 20%. Kun udvidede pakkebestillinger bestående af tilstandsrapport, el-eftersyn og energimærke foretaget via Willis/ Dansk Boligforsikring og Frida indeholder gratis forlænget betalingsfrist i 12 mdr., rente 0% og har derfor ÅOP på 0%.

Såfremt udvidet pakkebestilling efterfølgende ændres til ikke at indeholde alle tre rapporttyper (tilstandsrapport, el-eftersyn og energimærke), bortfalder den gratis forlængede betalingsfrist på 12 mdr.

15. Klagemuligheder
Ønske kunden at klage officielt over en tilstandsrapport, energimærke mv. skal kunden rette skriftlig henvendelse til Boligeftersyn P/S på [email protected] Såfremt tvisten ikke kan løses mellem kunden og Boligeftersyn P/S, har kunden mulighed for at klage til nedenstående:
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige vedrørende tilstandsrapport:

Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: 7240 5600
Mail: [email protected]
www.husklage.dk

Energistyrelsen vedrørende klage over energimærke:
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Tlf.: 33 92 67 00
Mail: [email protected]
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

16. Lovvalg og værneting
Denne aftale er undergivet dansk ret. Hvis tvistigheder opstået i forbindelse med denne aftale ikke kan løses gennem forhandlinger mellem kunden og Boligeftersyn P/S, afgøres tvisten af de danske domstole.

17. Force majeure
Boligeftersyn P/S er ikke ansvarlig for levering af ordrer, når force majeure indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen. Som force majeure regnes også dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre lignende omstændigheder, som Boligeftersyn P/S ikke er direkte herre over. I tilfælde af force majeure er Boligeftersyn P/S berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

18. Behandling af personoplysninger
Ved aftaler indgået online mellem kunden og Boligeftersyn P/S er Boligeftersyn P/S dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger, som rekvirenten eller kunden selv har oplyst under bestillingen.
De personoplysninger, der registreres om en kunde i forbindelse med aftaleindgåelsen med Boligeftersyn P/S er fx navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Boligeftersyn P/S har brug for disse oplysninger for at kunne levere det bestilte produkt.
Formålene med behandlingen af personoplysningerne er; kundeadministration, opfylde den indgåede aftale, foretage gennemførelse af kundens betaling og behandle eventuelle klager eller en kundes brug af fortrydelsesretten.
Personoplysningerne opbevares sikkert og behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven.
Kunden har, som registreret kunde, altid ret til og mulighed for at blive bekendt med, hvad Boligeftersyn P/S har registreret. Kunden kan ligeledes gøre indsigelser mod registreringen. Har kunden spørgsmål til det registrerede data, kan kunden kontakte Boligeftersyn P/S på [email protected]

19. Forbehold for ændringer
Boligeftersyn P/S forbeholder sig retten til løbende at ændre og opdatere salgs- og leveringsbetingelserne.