FAQ  
    
OM OS

71 99 57 84

hverdage kl. 9 - 17

Boliga Tilstandsrapport vilkår og betingelser

Gældende fra d. 11.02.2020

Boliga Tilstandsrapports generelle vilkår og betingelser

1. Introduktion

Velkommen til Boliga Tilstandsrapport, der er en del af Boliga ApS, CVR-nummer 30486188, Per Henrik Lings Allé 4, 5., 2100 København Ø. Når du besøger, opretter en brugerkonto, benytter eller køber tjenester på websites hostet af Boliga ApS, accepterer du nærværende vilkår og betingelser.

Vi opfordrer dig derfor til at læse nærværende vilkår og betingelser grundigt igennem.

2. Generelt

Nærværende vilkår og betingelser og alle øvrige vilkår og betingelser oplyst på websites hostet af Boliga ApS udgør aftalen mellem dig og Boliga ApS i det hele. 

Aftalen reguleres efter dansk lovgivning og alle tvister udsprunget heraf skal løses ved en dansk domstol som værneting.

3. Ændringer af Boliga ApS’ vilkår og betingelser

Boliga ApS forbeholder sig ret til løbende at ændre, opdatere eller rette nærværende vilkår og betingelser. Ændringer, opdateringer eller rettelser vil blive offentliggjort på Tilstandsrapport.dk. Den nye version af Boliga ApS’ vilkår og betingelser vil træde i kraft 30 dage efter offentliggørelse eller fra dit næste køb.

I så fald du ikke ønsker, at den nye version skal gælde for dig, skal du underrette os eller opsige dit abonnement inden for den ovennævnte 30 dages periode. Når den nye version træder i kraft, må du ophøre med at benytte tjenester udbudt af Boliga.

4. Registrering

Du registrer dig ikke som burger, når du udfylder den på siden tilhørende kontaktformular. For at komme i kontakt med os, skal du derfor enten ringe eller sende en kontaktformular. I kontaktformularen afgiver du følgende informationer om dig selv: Navn, telefonnummer, e-mail. I forbindelse med indsendelsen af din kontaktformular, skal du vinge af, at du accepterer Boliga Boliga Tilstandsrapports persondatapolitik.

Oplysningerne i kontaktformularen slettes efter Boliga Tilstandsrapports slettepolitik. 

5. Sletning af bruger

Idet der ikke oprettes en bruger på dig, kan du ikke anmode om at din bruger slettes.

6. Sikkerhed

Idet der ikke oprettes en bruger på dig, kan der ikke ske sikkerhedsbrud af en konto eller lignende. 

7. E-mailadresse

Alle informationer og vigtige meddelelser vil blive sendt til din e-mailadresse. Du skal derfor altid sørge for, at den e-mail vi har registeret i dit navn, er korrekt

8. Personlige oplysninger

Når du køber produkter eller serviceydelser, beder vi om dine personlige oplysninger. Det gør vi for at kunne levere produktet eller serviceydelsen til dig. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores og vores partneres produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Obligatoriske oplysninger vil altid være tydeligt markeret i forbindelse med et køb eller tilmelding til en serviceydelse. Oplysningerne vi beder om, vil primært være navn, adresse, e-mail, telefonnummer.

Boliga opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Boligas sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.

Personoplysninger lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Dine oplysninger kan deles inden for Boliga Gruppen (se oplysninger om virksomheder i Boliga Gruppen A/S’ årsrapport) og med vores forretningspartnere til forskellige formål, f.eks. for at opfylde en forpligtelse overfor dig, forbedre vores service og med henblik på systemadministration, statistik, forskning, analyse og markedsføring. Boliga ApS har ret til ved henvendelse fra politi, domstol eller anden tilsvarende offentlig myndighed at give adgang til samtlige af dine registrerede oplysninger

For mere information om brug af persondata, refereres der til vores generelle Cookiepolitik – https://www.boliga.dk/privatlivspolitik samt persondatapolitik – https://www.boliga.dk/persondatapolitik

9. Anvendelse af Tilstandsrapport.dk

Uanset om du besøger websites hostet af Boliga ApS eller køber tjenester udbudt af websites hostet af Boliga ApS, indestår du for ikke at gøre det følgende:

 • Krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder
 • Distribuere skadeligt indhold som virus eller anden software, der kan skade tjenester udbudt af Boliga ApS eller brugere af tjenester udbudt af Boliga ApS
 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af websites hostet af Boliga ApS
 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af tjenester udbudt af Boliga ApS
 • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til websites hostet af Boliga ApS og tjenester udbudt af Boliga ApS og indsamle indhold uden Boliga ApS’ udtrykkelige skriftlige tilladelse
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail adresser, uden deres samtykke
 • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser
 • Chikanere andre brugere eller rette henvendelse til andre brugere vedr. ydelser, der ikke udbydes på websites hostet af Boliga ApS
 • Oploade anstødeligt indhold – det være sig fx pornografisk materiale, “hadesider” – og i øvrigt alt indhold som Boliga ApS vurderer findes anstødeligt
 • Spekulere i at udnytte vores annoncesystem eller websites hostet af Boliga ApS i øvrigt
 • Udvise en adfærd, der strider imod Boliga ApS’ vilkår og betingelser, den til enhver tid gældende lovgivning eller almindelig etik og hæderlighed

Bliver der indsat indhold eller handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, vil din brugerkonto, profil og/eller annonce blive lukket ned uden yderligere varsel, og evt. køb vil blive annulleret. Det bemærkes, at et abonnement ikke vil blive tilbagebetalt. Vi forbeholder os ligeledes ret til at banne din IP-adresse.

10. Brug af data

Du må som tredjemand ikke:

 • Belaste vores infrastruktur urimelig eller forstyrre driften af websites hostet af Boliga ApS
 • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til websites hostet af Boliga ApS og tjenester udbudt af Boliga ApS og indsamle indhold til kommerciel brug
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke
 • Chikanere brugere eller rette uanmodede henvendelser til brugere på websites hostet af Boliga ApS
 • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre og begrænse adgang til vores ydelser
 • Spekulere i at udnytte vores annoncesystem eller websites hostet af Boliga ApS i øvrigt

Bliver der indsat indhold eller handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel at banne din IP-adresse.

Ønsker du at købe eller bruge data, bedes du kontakte kundeservice.

11. Forbehold

Boliga ApS tager forbehold for fejl, herunder men ikke begrænset til stave-, taste- og regnefejl, på udbudsvisninger. Fejl rettes i videst muligt omfang så hurtigt som muligt, men kan være afhængig af fejlrettelser hos eksterne datakilder, som Boliga ApS ikke har kontrol over. 
Boliga ApS er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af førnævnte typer af fejl, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader. 

Såfremt Boliga ApS bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 2.000,00.

 12. Partnere til Boliga ApS

Boliga ApS deler ingen af de fra dig modtagne personoplysninger med 3. parter, medmindre din særskilte accept heraf modtages for den konkrete opgave. Vælger du at modtage information fra en Boliga ApS partner, vil du ligeledes altid modtage en særskilt ordrebekræftelse med tilhørende forretningsbetingelser fra partneren.

13. Fortrydelse

Idet der ikke kan købes noget på Tilstandsrapport.dk forefindes ingen fortrydelsesret. Boliga Tilstandsrapport henviser potentielle købere til DOMUTECH. Det vil derfor være deres regler for fortrydelsesret der finder anvendelse. 

14. Overtrædelser

Finder du dine IP-rettigheder (ophavsrettighed, varemærkerettighed og/eller andre immaterielle rettigheder) krænket af andre på Boliga Tilstandsrapport, kan du indberette forholdet til kundeservice.

15. Klagemulighed

Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Boliga Tilstandsrapport, bedes du kontakte kundeservice, så vi kan forsøge at løse din klage. Din klage vil i dette tilfælde blive sendt videre til den slutforhandler, som du har købt dit produkt hos. 

Som forbruger har du derudover mulighed for at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse;

Boliga Tilstandsrapport – [email protected]

Boliga – [email protected]