71 99 57 84

hverdage kl. 9 - 17

Cookie- og Privatlivspolitik for Tilstandsrapport.dk1. Indledning
Boliga.dk, Selvsalg.dk, Tilstandsrapport.dk og Lejnu.dk udbydes af Boliga ApS, Per Henrik Lings Allé 4, 5., 2100 København Ø (herefter "Boliga").

Disse brugervilkår finder anvendelse for brug af Boliga.dk, Selvsalg.dk, Lejnu.dk og tilhørende undersider. Ud over disse brugervilkår kan der være særlige vilkår som gælder for enkelte services og som findes detaljeret beskrevet på sådanne respektive services.

2. Immaterielle rettigheder
Alt indhold på Boliga.dk, Tilstandsrapport.dk, Selvsalg.dk, Lejnu.dk og tilhørende undersider tilhører Boliga eller Boligas indholdsleverandører og er ophavsretligt beskyttet.

3. Generel bestemmelse om personoplysninger
Personoplysninger gives aldrig til tredjemand uden personens samtykke, og Boliga indsamler ikke personoplysninger uden at personen selv har givet sådanne oplysninger f.eks. i forbindelse med tilmelding til et arrangement, køb af en vare eller ydelse, deltagelse i en undersøgelse anmodning om modtagelse af tilbud eller lignende.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at levere den service personen har bedt om, herunder levering af tilmeldte arrangementer, varer og ydelser og lignende. Oplysninger bruges derudover til at få større kendskab til brugerne, herunder undersøgelser og analyser med det formål at forbedre Boliga.dk, Selvsalg.dk, Lejnu.dk og de ydelser vore partnere udbyder her.

Såfremt brugeren ønsker at kontakte Boliga vedrørende brug af personoplysninger kan Boliga kontaktes via e-mail på adressen [email protected]

Boliga opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Boligas sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt. Boliga kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Brugeren afgiver således sine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.